Kasulikud lingid

 

LIIKLUSSEADUS   (redaktsiooni jõustumine 25.03.2019 - 31.12.2020)

LIIKLUSÕPIK NING LIIKLUSTESTID

VÕLAÕIGUSSEADUS (VÕS) RT I 2001, 81, 487 jõustumine 01.07.2002

KOOLIEKSAM

AUTOVEOSEADUS (redaktsiooni jõustumine 01.01.2019)

Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad (redaktsiooni jõustumine 06.07.2018)

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele (redaktsiooni jõustumine 05.08.2019)

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele (redaktsiooni jõustumine 01.02.2020)

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded (redaktsiooni jõustumine 01.07.2011)

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad (redaktsiooni jõustumine 01.02.2020)

JÄTKUÕPE (Avaldamismärge: RT I, 16.01.2020, 1 Jõustumise kp: 19.01.2020)

Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud (redaktsiooni jõustumine 13.07.2018)

Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded (redaktsiooni jõustumine 01.07.2011)

Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele (redaktsiooni jõustumine 08.08.2014)

Raskeveokimaksu seadus (redaktsiooni jõustumine 17.12.2018)

Autojuhi ameti- ja täienduskoolitus... kood 95  (RT I, 12.06.2018, 9)

Ameti- ja täienduskoolitus (MNT info)

Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid  . Määrus nr 53 (redaktsiooni jõustumine 01.05.2020)

MAANTEEAMET  (MNT)

SÕIDUKI TAUSTAKONTROLL (MNT info)

LIIKLUSOHUTUS  (Euroopa Komisjon)

LIIKLUSÕNNETUSE TEADE

LIIKLUSJÄRELVALVE INFOSÜSTEEM (liiklusrikkumiste  register)

EESTI LIIKLUSKINDLUSTUSE FOND

TARK TEE

LIIKLUS

INFO SÕIDUKIOMANIKULE

POLITSEI

VALI KOOLITUS TARGALT !

ILM